Warning: sprintf(): Too few arguments in /profiles/m/ma/mar/marek1506/wagrowiec-wydarzeniazostatniejchwili.pl/wp-content/themes/top-stories/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

Darmowa pomoc prawna, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu wągrowieckiego.

Udostępnij

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu wągrowieckiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
Na terenie powiatu wągrowieckiego punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

  1. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzone przez Adwokatów i Radców prawnych

– Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, poniedziałek w godz. 11.00-15.00

– Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku, ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko, wtorek w godz. 14.00-18.00

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie, ul. Solna 5c, 62-120 Wapno, środa w godz. 15.00 – 19.00

– Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, czwartek w godz. 11.30-15.30

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, piątek w godz. 12.00 -16.00

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, wtorek w godz. 12.00 – 16.00, środa w godz. 12.00 – 16.00

Urząd Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, czwartek w godz. 8.30 – 12.30

Skoki, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18, 62-085 Skoki, piątek w godz. 12.00 – 16.00

  1. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, poniedziałek w godz. 15.30 – 19.30, czwartek w godz. 15.30 – 19.30

Urząd Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, wtorek w godz. 11.00 – 15.00

Skoki, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18, 62-085 Skoki, środa w godz. 11.00 – 15.00

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, piątek w godz. 10.00-14.00

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?
Rejestrację prowadzi powiat wągrowiecki
– tel. 665 300 445; e-mail: oz@wagrowiec.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
– przeprowadzenie mediacji,
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Więcej informacji:

https://www.wagrowiec.pl/582,nieodplatna-pomoc-prawna

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wagrowiecki-2022/

https://zapisy-np.ms.gov.pl/


„Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Wągrowiecki na zadanie pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze powiatu wągrowieckiego w 2022 roku.”

Autor postu

Udostępnij

Previous post Choroby przewlekłe jelit – czym się charakteryzują?
Next post Święto Latawca w Wągrowcu – Relacja foto-wideo.