Udostępnij

Loading

Wakacje to czas zwolnienia z obowiązku szkolnego. Często też w tym czasie zawieszane są innego rodzaju zajęcia, które absorbowały młodych ludzi popołudniami. Brak zorganizowanych zajęć i pojawiające się różne głupie pomysły to nie tylko sposób dzieci na zabicie czasu, ale też niekiedy spowodować mogą naruszenie przepisów prawa. Nieodpowiednie zachowanie się dzieci, staje się przedmiotem policyjnych interwencji.

Używanie słów nieprzyzwoitych przez grupę nastolatków w wieku 13 i 14 lat spowodowało, że musiała zainterweniować policja. Sytuacja ta miała miejsce w niedzielne popołudnie, przy skateparku w Parku 600-lecia Miasta Wągrowca. Miejsce które w swoim założeniu ma umożliwiać młodym rozwijanie swoich pasji do sportu, w tamtym momencie stało się przykładem tego, jak to nie powinno być. Mężczyzna który przyszedł ze swoim dzieckiem zareagował i sam zwrócił uwagę chłopcom, żeby przestali tak przeklinać, wówczas oni rzucili kilka wulgaryzmów w jego stronę. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112, aby ukrócić takie zachowanie. Oprócz popełnionego czynu karalnego przez nastolatków ( art. 141 kodeksu wykroczeń), świadkami ich zachowania były inne dzieci w parku. Wkrótce o zachowaniu nastolatków dowiedzieli się rodzice, którym policjanci wytłumaczyli okoliczności interwencji. Ufamy, że chłopcy się poprawią i nie będą już więcej sprawiać takich problemów.

Warto przypomnieć o konsekwencjach popełniania czynów zabronionych. Podczas przeprowadzanych w trakcie roku szkolnego spotkań prewencyjnych, młodzi ludzie zdają się sprawiać wrażenie przeświadczenia o swej bezkarności, a cała odpowiedzialność za ich czyny spada na ich rodziców. Młodzież często mówi, iż najcięższą karą, jaka może ich spotkać jest szlaban na telefon lub komputer. Po spotkaniach z policjantami dowiadują się, że ich wiedza jest błędna.

Warto więc, aby również rodzice zdawali sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność ciąży na nich oraz na ich pociechach w przypadku popełnienia czynu zabronionego przez dziecko.

W tym celu przypominany, że odpowiedzialność karną nieletnich w Polsce reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich a także Kodeks Karny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze np. upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór, czy umieszczenie w odpowiedniej placówce.

Rodzice również po części mogą ponieść odpowiedzialność przed sądem za swoje dzieci. Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców albo opiekuna nieletniego do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przez nieletniego lub do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W przypadku gdy rodzice albo opiekun nieletniego uchylają się od wykonywania środka, sąd rodzinny może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości do 3 tys. zł.

Apelujemy więc do dzieci oraz młodzieży o to, aby wakacyjna beztroska nie przerodziła się w łamanie prawa, gdyż jak widać również niepełnoletnie osoby mogą ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie. Mamy również nadzieję, iż trwające wakacje będą czasem   BEZPIECZNYCH zabaw, które nie będą skutkowały przykrymi wypadkami ani konsekwencjami prawnymi.

Autor postu

Udostępnij