Udostępnij

Loading

Nawiązując do trwających prac projektowych dla zadania pn. Rynek pełen zieleni, Burmistrz Miasta zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w opiniowaniu koncepcji projektu zagospodarowania terenu, sporządzonego w ramach opracowywania dokumentacji. Zadanie to zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców miasta w ubiegłorocznym głosowaniu  w ramach budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z opracowaniem zadanie to ma objąć swoim zakresem między innymi nasadzenie drzew liściastych, krzewów okalających płytę Rynku z trzech stron, ustawienie nowych ławek oraz montaż konstrukcji na pnącza z tyłu wiaty autobusowej.

Wszelkie opinie prosimy składać na przygotowanym formularzu (DOCdo 12 lipca  2023 r. Można je przesłać na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach jego pracy, tj.: od godz. 8:00 do 17:00 w poniedziałki, od godz. 7:30 do 15:30 we wtorki, środy i czwartki oraz od godz. 7:30 do 14:30 w piątki.

Złożone przez uczestników konsultacji uwagi zostaną poddane ocenie ich zasadności i możliwości realizacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi itp. oraz uzgodnione w projekcie technicznym.

Plan sytuacyjny.

Źródło: wagrowiec.eu

Zdjęcie: Marek Świdrak

Autor postu

Udostępnij