Udostępnij

Loading

Widok noża przy pasie wzbudził niepokój u jednego z klientów. Postanowił zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformował że chłopak siedzący z przyjaciółmi ma nóż w kaburze przypięty do paska. Nóż ma około 15 centymetrowe ostrze. Poprosił o interwencję policjantów

W niedzielę 8 maja, kilkanaście minut po godzinie 20-tej, operator numeru alarmowego otrzymał telefon od zaniepokojonego klienta jednego z lokali z kebabem w Wągrowcu. Wątpliwości zgłaszającego nie wzbudzało zachowanie mężczyzny, ale sam fakt posiadania przy sobie noża. Zgłaszający był przekonany że jest to nielegalne.

Zatem jak jest w rzeczywistości? Czy posiadanie przy sobie noża jest nielegalne?

Podeprzyjmy się tutaj obowiązującymi przepisami:

Kodeks Wykroczeń

Art. 50a. § 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. § 1a. Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne. § 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Zatem osoba która ma przy sobie nóż i nie wykazuje żadnych zamiarów użycia go w zamiarze popełnienia przestępstwa, nie niszczy jakichś rzeczy itp. a jest dla niego przedmiotem użytkowym, to jak najbardziej może być w jego posiadaniu i nie jest to prawnie zabronione.

Każdy może zatem nosić przy sobie nóż. Chyba że wybiera się na jakiś koncert, zgromadzenie, imprezę masową itp., wówczas powinien zostawić go w domu. Zgodnie z przepisami prawa nóż jest przedmiotem użytkowym i nie traktuje się go jako broń białą.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

O broni białej mówimy, gdy mamy do czynienia z przedmiotami w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy

Powyższe można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji

Zatem posiadanie noża, maczety, a nawet szabli, miecza, topora, czy siekiery nie wymaga specjalnego pozwolenia.

Źródło: wagrowiec.policja.gov.pl

Autor postu

Udostępnij