Udostępnij

Loading

Ponieważ na krańcach powiatu wągrowieckiego pojawiło się pierwsze ognisko zarażonych świń (już zlikwidowane), Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o swoim ubiegłorocznym ostrzeżeniu, w którym apelował o przestrzeganie zawartych w nim zasad. Ma to związek z wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się zarazy, dlatego należy zrobić wszystko, co możliwe, by temu przeciwdziałać, a przede wszystkim przestrzegać zasad bioasekuracji! 

Hodowcy trzody chlewnej, oraz ci, którzy mają z nią jakikolwiek kontakt, powinni być bardzo ostrożni po wizycie w lesie, gdzie może być mnóstwo wirusów ASF i łatwo je przenieść. Najlepiej wystrzegać się takich wizyt. A jeśli już jest to niezbędnie konieczne, surowo przestrzegać zasad bioasekuracji przy wejściu na teren gospodarstwa! Jakiekolwiek zaniechanie czy nieostrożność może oznaczać zarażenie i śmierć dla świń!

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń:

1)ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta , w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów, gdzie wystąpił ASF lub brały udział w polowaniu na zwierzęta łowne;
2)zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolnożyjących i domowych;
3)stosować w gospodarstwie procedury sanitarne;
4)nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia-bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu wskazuje, iż posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby. Zgłoszenie należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii albo za pośrednictwem lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną nad gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego ( wójta, burmistrza). Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii- hodowca zwierząt zobowiązany jest do izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt, wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia, zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych, uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wskazuje, iż za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków skarbu państwa. 

Więcej informacji w załączniku.

Fot: Wiescirolnicze.pl

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij