Udostępnij

Loading

Rewitalizacja plaży miejskiej etap II oraz Modernizacja parkingu wraz z drogą dojazdową przed targowiskiem, to właśnie te dwie inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach rozstrzygniętej właśnie ósmej już edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dotacje te umożliwią kompleksową realizację zadań: zmianę wizerunku plaży i targowiska miejskiego, na które nasze miasto otrzymało już wcześniej pieniądze ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja plaży miejskiej, jednej z wizytówek turystycznych Wągrowca, doczeka się modernizacji. Przedsięwzięcie to z pewnością ułatwią pieniądze uzyskane przez miasto Wągrowiec w łącznej kwocie ponad 20 milionów złotych. Przypomnijmy, że już wcześniej na modernizację plaży nasze miasto otrzymało bezzwrotną dotację w kwocie ponad 11 milionów złotych. Dzięki temu burmistrz Jarosław Berendt podpisał umowę na rewitalizację I etapu. Wykonawcą inwestycji jest firma Jack Bud Polska (pisaliśmy o tym tutaj).

Ponad 9,5 miliona złotych tyle wynosi dotacja, którą Wągrowiec ma otrzymać na drugi etap prac rewitalizacyjnych w tej części miasta. Zakłada on między innymi:
– budowę ciągów pieszych i spacerowych, dróg komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury i oświetlenia,
– budowę trzech basenów otwartych wytyczonych poprzez pływające pomosty, tj. brodzika, basenu rekreacyjnego oraz pływackiego,
– budowę pomostów pływających,
– budowę pergoli wraz z przystankiem umożliwiającym cumowanie sprzętu pływackiego,
– wyposażenie strefy kąpieliska w stanowiska ratownicze,
– ulokowanie przy głównych wejściach punktów informacyjnych z mapą, odległościami oraz orientacyjnym czasem przejścia.

– To dobry czas dla wągrowieckiego samorządu. Dofinansowania, jakie otrzymaliśmy w ostatnich miesiącach, idą w dziesiątki milionów złotych. Wierzę, że nasz samorząd będzie w stanie zrealizować te śmiałe i służące rozwojowi miasta projekty – podsumował burmistrz Berendt.

W ramach modernizacji parkingu przy targowisku przewiduje się budowę:
– parkingu z kostki brukowej,
– wjazdu na teren parkingu i targowiska,
– ciągów komunikacyjnych,
Realizacja tej inwestycji umożliwi rozwój drobnej przedsiębiorczości i ułatwi dostęp do lokalnych produktów.

Przypominamy, że nasze miasto otrzymało także w ostatnim okresie dofinansowania na modernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego, budowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Zaułek.

Modernizacja parkingu wraz drogą wjazdową przed targowiskiem miejskim w Wągrowcu
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.680.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.596.000,00 Dofinansowanie 95 %

Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – etap II
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 10.600.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 9.540.000,00, Dofinansowanie 90 %

źródło: wagrowiec.eu
Zdjęcie: Marek Świdrak

Autor postu

Udostępnij