Udostępnij

Loading

Z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie w ostatnich dniach powstała strona internetowa popularyzująca ideę wykorzystania wód geotermalnych. Dzięki niej pod adresem geotermia2030.pl samorządy lokalne, przedstawiciele administracji rządowej, instytucje badawczo-naukowe, inwestorzy i operatorzy instalacji geotermalnych zyskują platformę do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie. W projekcie tym uczestniczy także Wągrowiec.

– Chcemy, wspólnie z innymi beneficjentami rządowych programów wsparcia geotermii, wymieniać się doświadczeniami, dzielić wiedzą i informacjami, co – mam taką nadzieję – pozwoli nam w przyszłości kontynuować działania zainicjowane otworem rozpoznawczo-poszukiwawczym wykonanym już w naszym mieście – mówi burmistrz Wągrowca Alicja Trytt. 

Jak czytamy na nowo powstałej stronie internetowej, obecnie w Polsce działa siedem geotermalnych ciepłowni, a kolejne trzy mają powstać w 2024 roku. Celem inicjatorów projektu jest, aby liczba działających w Polsce ciepłowni geotermalnych w roku 2030 uległa podwojeniu.

– Marzy mi się, by w tym gronie znalazł się również Wągrowiec, bo energia odnawialna to wielka szansa dla naszego miasta i jego mieszkańców na pomyślną przyszłość. Obecnie robimy rozpoznanie w zakresie kosztów ewentualnych inwestycji w tym zakresie w przyszłości, a także możliwości pozyskania na ten cel jak najwyższego wsparcia finansowego. Trzeba sobie bowiem otwarcie powiedzieć, że miasta nie stać na samodzielną inwestycję w tym zakresie – mówi burmistrz Alicja Trytt.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij