Udostępnij

Loading

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła się powiatowa edycja „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

Policjantom w przeprowadzeniu turnieju pomogli żandarmi z Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Poznania i Ratownik Medyczny pan Artur Adamczak. Duży wkład w przeprowadzenie turnieju włożyli przedstawiciele samorządu – Miasta Wągrowca, Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Gminy Wągrowiec, Gminy Skoki, Gminy Gołańcz, Gminy Damasławek, Gminy Mieścisko, a także Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, którzy rokrocznie wspierają inicjatywę poprzez nagradzanie jej uczestników.

W tym roku w turnieju udział wzięło 15 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych ze szkół podstawowych z Popowa Kościelnego, Morakowa, Smogulca, Damasławka, Niemczyna, Skoków, Pawłowa Żońskiego, Łekna, Mieściska, Lechlina, SP nr 3 i nr 1 w Wągrowcu

Każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, miał do pokonania przygotowany przez żandarmów tor przeszkód, po którym został przeegzaminowany z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie konkurencje wyłoniły ostatecznie zwycięzców:

W kategorii klas młodszych szkół podstawowych:

I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łeknie

II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Lechlinie

III miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w  Morakowie

Nagrodę indywidualną za najlepsze wyniki w kategorii klas młodszych szkół podstawowych uzyskał: Piotr Nowak ze Szkoły Podstawowej w Łeknie

W kategorii klas starszych szkół podstawowych:

I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Skokach

II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Smogulcu

III miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w  Niemczynie

Nagrodę indywidualną za najlepsze wyniki w kategorii klas starszych szkół podstawowych uzyskała: Róża Włodarczyk Szkoły Podstawowej w Smogulcu

Podczas ceremonii wręczania nagród, uczestnicy otrzymali wyrazy uznania dla wiedzy z zakresu ruchu drogowego od Wicestarowsty Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Wójta Gminy Damasławek Cypriana Wieczorka, Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca Remigiusza Priebe, Zastępcy Wójta Gminy Wągrowiec Jerzego Łukaszczyka, Starszego Specjalisty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Pile Ireneusza Michniaka. Każdy z wyróżnionych uczestników otrzymał medal z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu insp. Macieja Kusza.

Fotorelacja z Turnieju dostępna jest na naszym fanpage na Facebooku

Autor postu

Udostępnij