Udostępnij

Loading

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Wągrowca będzie prowadzona od 13 maja do 20 maja br. w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki 55.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r., a także urodzonych w latach 1998 -2002, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wzywa się również kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszający się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej obowiązany jest przedstawić:

  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający ustalić tożsamość;
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Uwaga! Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z rewersem wezwania. Prosimy o stawiennictwo dokładnie na wyznaczoną w wezwaniu godzinę. Osoby, które nie mogą przyjść w wyznaczonym terminie, proszone są o kontakt z panem Piotrem Kuźniarkiem +48 663 600 922.

Autor postu

Udostępnij