Udostępnij

Loading

W roku 2021 nasz samorząd przystępuje do opracowania „Lokalnej Diagnozy Problemów Uzależnień dla miasta Wągrowca”.

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej miasta Wągrowca. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw dorosłych i młodzieży wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dzięki temu do końca wakacji zostaną przygotowane wyniki badań, które posłużą do sformułowania celów strategicznych i kierunków działań w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025.

Badanie „Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień dla miasta Wągrowca 2021” jest realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu przy współpracy z Pracownią Badawczą EDBAD Maciej Mroczek z Łodzi.

W diagnozie udział biorą trzy grupy odbiorców: dorośli mieszkańcy miasta, specjaliści pracujący w różnych instytucjach na terenie miasta Wągrowca zajmujący się problematyką pomocy społecznej, profilaktyki i uzależnień, a także młodsi mieszkańcy – uczniowie klas ósmych wągrowieckich szkół podstawowych.

Badanie dorosłych mieszkańców jest realizowane za pomocą liczącego 85 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI). Badanie jest anonimowe. Podczas wypełniania ankiety badany nie będzie proszony o podanie swoich danych osobowych. Po wypełnieniu ankiety nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować personalnie uczestnika badania.

W imieniu Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane informacje stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów społecznych miasta Wągrowca – zachęca kierownik MOPIRPA w Wągrowcu Lidia Kozdęba.

Na stronie internetowej Miasta Wągrowca oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych już 01 czerwca pojawią się ankiety, skierowane do dorosłych mieszkańców naszego miasta, do wypełniania których zapraszamy Państwa aż do 15 lipca br.

Link do ankiety https://diagnoza-spol.webankieta.pl/

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij