Udostępnij

Loading

Zmiana godzin otwarcia sklepów

Placówki będą otwarte dla klientów od godz. 8:00 do 20:00. Zmiany będą wdrażane indywidualnie w każdej placówce, nie później jednak niż do 23 marca. Pojedyncze sklepy mogą być czynne w innych godzinach – informacje znajdują w placówkach.

Artykuły higieniczne

Stopniowo w każdym sklepie w strefie wejścia pojawią się podajniki z płynem dezynfekującym dla klientów. Przy kasach zamieścimy chusteczki Dada.

Bezpieczna odległość

Sklepy wprowadzą oznaczenie odległości 1 metra na podłogach w strefie kas. Pracownicy ochrony będą dbać, by na sali nie przebywało jednocześnie więcej osób, niż jest to przewidziane dla danego sklepu (w zależności od powierzchni).

Informacje

Na tablicach informacyjnych w sklepie znajdują się plakaty przygotowane przez PZH, które pokazują podstawowe zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie pracowników sklepów

Osoby zatrudnione w sklepach mają dostęp do żeli dezynfekujących, a na zapleczach od dawna są certyfikowane mydła mające właściwości dezynfekujące. Kasjerom zostaną udostępnione jednorazowe maseczki i rękawiczki. Planujemy też montaż osłon pleksi przy stoiskach kasowych – realizacja tego planu będzie przebiegała stopniowo i jest ściśle związana z dostępnością na rynku tego typu rozwiązań.

Praca rotacyjna

Pracownicy zostaną podzieleni na dwie grupy, które w cyklu tygodniowym będą na zmianę wykonywać pracę w sklepie albo pozostaną w domu. 

Dodatkowo osoby w wieku powyżej 60 lat ze względu na podwyższone ryzyko mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Pracownikom tym pensje będą wypłacane w normalnym wymiarze.

Źródło: https://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,38,title,zmiany-w-organizacji-pracy-sklepow-biedronka

Autor postu

Udostępnij