Udostępnij

Loading

Nie tylko osoby, które wypiły alkohol odpowiadają za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Jeżeli policjanci mają podejrzenie co do kierowania pod wpływem innych środków (np. psychoaktywnych, odurzających), wówczas wykonują czynności jak wobec osoby upojonej alkoholem.

Jedną z przesłanek oprócz samego zachowania kierowcy, jest ujawnienie podczas kontroli środków odurzających. Zatrzymany wczoraj przed północą przez policjantów KP Skoki 18-letni kierowca, miał przy sobie metamfetaminę.

W takiej sytuacji mężczyźnie mogą zostać postawione dwa zarzuty – oprócz posiadania narkotyków, to jeszcze kierowania pod ich wpływem. W takich sprawach od kierowcy pobierana jest krew do badań laboratoryjnych, a biegli specjaliści ustalają stężenie narkotyku w czasie kiedy kierował pojazdem

Biegli przyjmują najczęściej następujące granice stężenia we krwi: (źródło: adwokatsrocki.pl)

– marihuana – 1-2,5 ng/l stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/l stan pod wpływem środka;

– amfetamina -25-50 ng/l stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka;

– kokaina – 10-20 ng/l stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka.

Przypominamy przepisy w tym zakresie.

art 87 KW § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Art 178 a § 1 KK. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: KPP Wągrowiec

Autor postu

Udostępnij