Udostępnij

Loading

UWAGA, ARTYŚCI!
Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie ‘X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ ORAZ RĘKODZIEŁA MIESZKAŃCÓW POWIATU WĄGROWIECKIEGO

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSTAWIE:

W wystawie mogą uczestniczyć mieszkańcy Wągrowca, oraz powiatu wągrowieckiego, którzy prezentowali już swoje prace publicznie.

Każdy uczestnik wystawy może dostarczyć od 1 do 3 prac wykonanych w latach 2018 – 2021. Tematyka prac jest dowolna. Każda praca dostarczona na wystawę powinna być: wykonana estetycznie odpowiednio przygotowana do ekspozycji (obrazy i fotografie powinny być oprawione w ramy, umożliwiające ich zawieszenie) zaopatrzona w notkę zawierającą następujące dane:
– autor
– tytuł pracy
– technika
– rok wykonania
– cena (jeżeli autor wyrazi zgodę na ewentualną sprzedaż).

Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na prezentację prac nieodpowiadających warunkom uczestnictwa.

Każdy uczestnik wystawy zobowiązany jest przy składaniu prac wypełnić kartę zgłoszenia udziału w wystawie, opracowaną przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu. Kartę można pobrać ze strony internetowej http://opatowka.blink.pl/old/uwaga-artysci-2/ lub uzyskać w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu przy ul. Opackiej 15.

Termin składania prac do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu upływa z dniem 9 maja 2021 roku (niedziela do godziny 16.00).

Otwarcie wystawy będzie zależne od sytuacji w kraju i obostrzeń sanitarnych w związku z panującą pandemią. Zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi sanepidu otwarcie wystawy jest możliwe bez udziału publiczności. W związku z tym wydarzenie będzie udostępnione na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Wągrowcu od 8 czerwca 2021 roku. Wystawę będzie można zwiedzać indywidualnie OD 8 CZERWCA (NIEDZIELA) 2021 ROKU DO 29 SIERPNIA 2021 ROKU.

Wszystkich informacji dotyczących udziału w wystawie udziela Muzeum Regionalne w Wągrowcu. Tel. 67 2685911; e-mail: [email protected]

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji wydarzenia będą udostępnione na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Wągrowcu: www.opatowka.pl

Źródło: Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Autor postu

Udostępnij