Udostępnij

Loading

Gmina Miejska Wągrowiec przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawą realizacji zadania jest umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską Wągrowiec. W tym roku na program przeznaczono 172 800 zł pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizację programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Usługa ta ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij