Udostępnij

Loading

Zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie użycia wojska do pomocy policji zostało opublikowane w Monitorze Polskim w poniedziałek 26 października.  

w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

ZDJĘCIE: https://monitorpolski.gov.pl/

Autor postu

Udostępnij