Udostępnij

Loading

Informacje przekazał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Polacy mogą się spodziewać nowych zasad w sprawie rozporządzenia o nakazie noszenia maseczek.

– Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach; na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż; na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania – można przeczytać w projekcie rozporządzenia dostępnym na rządowej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ustawa zezwala na zakrywanie ust i nosa “przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki”. Jednocześnie projekt zakłada zniesienie obowiązku noszenia maseczki dla “dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa” oraz w przypadku “poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą”. Maseczkę będzie trzeba ściągnąć również w celu weryfikacji tożsamości na polecenie służb bezpieczeństwa oraz organów uprawnionych.

Informacje o szczegółach rozporządzenia można znaleźć na rządowych stronach.

Autor postu

Udostępnij