Udostępnij

Loading

Niemal co siódma złotówka z planowanych w przyszłym roku wydatków miejskich ma być przeznaczona na inwestycje, służące poprawie warunków życia w Wągrowcu. Jak wynika z projektu budżetu, przedstawianego przez Burmistrza Miasta Wągrowca Jarosława Berendta radnym Rady Miejskiej, planowane w przyszłym roku wydatki inwestycyjne mają wynosić prawie 21 milionów złotych, realizacja niektórych z planowanych zadań uzależniona jest jednak od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. 

Planowane w przyszłym roku dochody miasta mają wynieść 126,292 mln zł, natomiast wydatki -139,547 mln zł.

Deficyt w wysokości 13,255 mln zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

–  Planowany budżet to efekt wielotygodniowych rozmów i kompromisów, które – przy uwzględnieniu spodziewanego wpływu pandemii na dochody miasta – były nieuchronne. Przy jego konstruowaniu musieliśmy kierować się dużą odpowiedzialnością, tak aby z rozwagą wpływać na dalszy rozwój naszego miasta. Co najważniejsze, udało nam się uniknąć wzrostu podatków, chcemy bowiem w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców prowadzących w naszym mieście swoją działalność gospodarczą – mówi burmistrz miasta Jarosław Berendt, który jednocześnie zaznacza, że chociaż zadłużenie miasta w przyszłym roku nieco wzrośnie, to jednak stanie się tak przy zachowaniu bezpiecznych dla budżetu miasta limitów.

Wydatki na pomoc społeczną, kulturę i sport mają być w 2021 roku porównywalne z tymi, które były zaplanowane na 2020 rok.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok to:

 • Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park – edukacja ekologiczna – 5 355 420 złotych,
 • Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Opackiej – 3 500 000 złotych,
 • Przebudowa wraz z rozbudową ulic Łąkowej i Krętej – 3 000 000 złotych,
 • Budowa ulicy ks. Wróblewskiego w Wągrowcu – 1 385 000 złotych,Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej w Wągrowcu (m.in. budowa boiska sportowego) – 1 200 000 złotych,
 • Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu – Poprawa infrastruktury drogowej – 1 200 000 złotych,
 • Przebudowa ulicy Skośnej – 1 000 000 złotych,
 • Budowa PSZOK – 600 000 złotych,
 • Budowa ulicy Kulińskiego w Wągrowcu – 450 000 złotych,
 • Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim – 400 000 złotych,
 • Budowa oświetlenia ulic: Bażantowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Topolowej, Leszczynowej, Sowiej, Kruczej – 350 000 złotych,
 • Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa V etapuobwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 1290 – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta – 280 000 złotych,
 • Budowa Skateparku w parku 600-lecia – 250 000 złotych,
 • Realizacja programu ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu (dotacje do wymiany starych pieców i kotłów) – 200 000 złotych,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Zagospodarowanie terenu rzeki Wełny od al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z rzeką Nielba do ul. Gnieźnieńskiej – 150 000złotych,
 • Dotacja do zadania powiatowego – przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1608P ul. Rgielska w Wągrowcu – 150 000 złotych,
 • Rozwój systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego – 130 000 złotych.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa placu zabaw na Osiedlu Kaliska w Wągrowcu – 40 000 złotych.

Realizacja części z tych inwestycji będzie uzależniona od dofinansowania zewnętrznego, o które miasto obecnie się ubiega.

Przedstawiony przez Burmistrza Wągrowca projekt budżetu będzie omawiany przez radnych podczas prac poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz podczas sesji RM, która odbędzie się w drugiej połowie grudnia br.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij