Udostępnij

Loading

Wideo: https://www.facebook.com/Wapno-Druga-Strona-Medalu-1178632228814561/

Dnia 26 lutego br. na terenie „gipsiaka” doszło do wykształcenia się zapadliska związanego z nieczynnymi wyrobiskami pokopalnianymi. Sytuacja na tą chwilę jest stabilna i nie zagraża w sposób bezpośredni mieszkańcom miejscowości Wapno. Teren jest monitorowany 24 godziny na dobę przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wapno w oparciu o uruchomione procedury zarządzania kryzysowego. Działając w oparciu o obowiązujące prawo o zaistniałej sytuacji powiadomiłem następujące organy:

– Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,

– Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,

– Państwową Służbę Geologiczną,

– KP PSP w Wągrowcu,

– KPP w Wągrowcu,

– Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,

– Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

– Przewodniczącego Rady Gminy Wapno.

Jestem w stałym kontakcie z wymienionymi organami w celu monitorowania obecnej sytuacji. O dalszych działaniach związanych z zapadliskiem będę informował mieszkańców po decyzjach wydanych przez organy właściwe, mające w kompetencjach przeciwdziałanie skutkom szkód górniczych na terenie Gminy Wapno. Proszę również osoby postronne o zaprzestanie prób dotarcia do miejsca zapadliska, ponieważ naraża to zarówno te osoby oraz strażaków pełniących służbę na utratę zdrowia.

                                                         Wójt Gminy Wapno

                                                       /-/ Maciej Kędzierski

Źródło: wapno.pl

Autor postu

Udostępnij