Udostępnij

Loading

Urząd Miejski w Wągrowcu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa.

Do obowiązków wybranego kandydata należeć będzie m.in.:

W zakresie spraw: ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 • przygotowywanie projektów przepisów dotyczących wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta
  w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
 • nadzór i koordynacja całości zamówień publicznych udzielanych przez gminne jednostki organizacyjne ze środków budżetu Miasta;
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych (funkcja sekretarza komisji przetargowej), czuwanie nad przestrzeganiem procedur oraz prawidłowością wykonywanych czynności
 • zamieszczanie na stronach internetowych i portalach niezbędnych ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz ogłoszeń o  wykonaniu umowy;

W zakresie spraw : REALIZACJI I PRZYGOTOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KUBATUROWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ (z wyłączeniem inwestycji liniowych)

 • przygotowanie i planowanie zadań inwestycyjnych Gminy;
 • współdziałanie z Jednostkami Gminy i Wydziałami / Referatami Urzędu Miejskiego w zakresie planowania i programowania inwestycji, koordynacja inwestycji prowadzonych wspólnie;
 • przygotowanie umów na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania;
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonywania dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej.

Więcej wymogów – tutaj.

Termin składania dokumentów upływa 17 maja 2021 r. o godz. 12:00.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

W przypadku pytań, prosimy się kontaktować telefonicznie pod nr 67 268 03 03 lub 603 203 343.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij