Udostępnij

Loading

Co roku, 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jego głównym przesłaniem jest uświadomienie, że wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Jest ona niezbędna do życia wszelkich istot na kuli ziemskiej, egzystencji świata roślinnego i działalności gospodarczej.

Ten dzień ma nam także przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 2,1 mld osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej w miejscu zamieszkania. To częsty powód śmiertelnych chorób oraz mniejszych szans życiowych kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za zadanie dbać o rodzinę i dom, dlatego spędzają długie godziny na wędrówkach do studni.

Skąd pochodzi nasza woda?

Woda dla mieszkańców Wągrowca dostarczana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które ujmuje wodę przy wykorzystaniu pomp głębinowych z 8 studni eksploatacyjnych. Warstwa wodonośna zalega na głębokości 83-121 m, a znajdująca się tam woda pochodzi z miocenu. W stanie surowym ma ona nieprzyjemny zapach, spowodowany m.in. obecnością siarkowodoru oraz znaczną zawartością żelaza i manganu. Woda ta trafia do tzw. napowietrzalni, skąd spływa do komór reakcji, a następnie na filtry otwarte. Następnie woda kierowana jest do zbiorników retencyjnych (2 x 3000 m3), skąd jest pobierana do pompowni II stopnia i tłoczona do miasta. Zanim tak się stanie, uzdatniona woda jest jeszcze dezynfekowana.

Roczne pobory wody ze studni ujęcia komunalnego w Wągrowcu w 2019 r. wynosiły 1 570 327 m3/rok , a w 2020 r. 1 577 862 m3/rok.

Aby nakłonić dzieci, młodzież i dorosłych do oszczędzania wody oraz rozbudzić poczucie odpowiedzialności za stan środowiska Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu zorganizowały konkurs pod hasłem „Woda – dobro cenniejsze niż złoto”.

W konkursie ekologicznym wzięło udział 325 uczestników.

Prace plastyczne dostarczone przez uczniów szkół podstawowych rozpatrywane były w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII – VIII.

Powołana przez Organizatora komisja konkursowa w wyniku obrad nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

Kategoria wiekowa klasy I – III

I miejsce – Maja Kin – Szkoła Podstawowa nr 1, kl. 1a  

II miejsce – Anna Misiak – Szkoła Podstawowa nr 3, kl. 2c

III miejsce – Karolina Białczyk – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 1a

Wyróżnienia: Zuzanna Zelek – Szkoła Podstawowa nr 3, kl. 1a

Aleksandra Kacała – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, kl. 3a

Lena Tomaszewska – Szkoła Podstawowa nr 1, kl. 1e

Kategoria wiekowa klasy IV– VI

I miejsce – Julia Rybicka – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 4c

II miejsce – Maksymilian Maciejewski – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 6g

III miejsce – Julia Smolińska – Szkoła Podstawowa nr 1, kl. 4c

Wyróżnienia: Amelia Biskup – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 6c

Kacper Dominikowski – SOSW – kl. 6

Zuzanna Pietrzkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3, kl. 6a

Paulina Jarecka – Szkoła Podstawowa nr 3, kl. 5 c

Kategoria wiekowa klasy VII– VIII

I miejsce – Kacper Czarnecki – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 7e  

II miejsce – Zuzanna Pisarek – Szkoła Podstawowa nr 3, kl. 7b

III miejsce – Nikola Magda – Szkoła Podstawowa nr 1, kl. 7a

Wyróżnienia: Laura Paczesna – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 7a

Michał Milibrand – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 7h

Aleksandra Kluk – Szkoła Podstawowa nr 4, kl. 7h

Spośród prezentacji multimedialnych nadesłanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

I miejsce – Dobrawa Kasperkowiak – Zespół Szkół nr 2, kl. 2A5T – prezentacja

II miejsce – Daria Kwaśna – I Liceum Ogólnokształcące, kl. 2CS – prezentacja

III miejsce – Maria Serwatka – I Liceum Ogólnokształcące, kl. 1d – prezentacja

Wyróżnienia: Maja Przybysz-Bodus – I Liceum Ogólnokształcące, kl. 1c – prezentacja

Mieszko Kapałczyński – I Liceum Ogólnokształcące, kl. 2CN – prezentacja

Dla osób pełnoletnich organizowany był konkurs fotograficzny. Spośród osób, które wzięły
w nim udział, wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Maciej Grela

II miejsce – Barbara Kucharska

III miejsce – Ireneusz Dobrowolski

Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.
O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij