Udostępnij

Loading

Mieszkańcy Wągrowca oraz osoby odwiedzające nasze miasto już od kilku tygodni chętnie odwiedzają zmodernizowany Księży Kacerek. Symboliczne otwarcie nowego wągrowieckiego spacerniaka nastąpiło w piątek, 28 kwietnia, a zaszczyt przecięcia wstęgi przypadł burmistrzowi miasta Jarosławowi Berendtowi oraz Jackowi Bogusławskiemu Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Następnie burmistrz zaprosił zaproszonych gości oraz mieszkańców na wspólny spacer po nowo powstałym parku.

Działające w naszym mieście Centrum Edukacji Ekologicznej zyskało nowy edukacyjny punkt terenowy – miejski EKO park.
EKO park powstał na terenach zielonych wzdłuż rzeki Wełna przy ul. Opackiej w Wągrowcu. Miejsce to – przez mieszkańców często określane mianem Księżego Kacerka – posiada wyjątkowy potencjał turystyczno-wypoczynkowy. Zawdzięcza to między innymi położeniu nad rzeką Wełną, a tym samym w pobliżu szlaku kajakowego, lokalizacji w centrum miasta oraz ciekawemu otoczeniu przyrodniczemu. Walory te wpływają także na duży potencjał edukacyjny zrewitalizowanego terenu.

– Edukacja ekologiczna ma największą szansę powodzenia, jeżeli prowadzi się ją w miejscu, gdzie mieszkają ludzie, uczą się i wypoczywają. Blisko natury w terenie. Za sprawą otworzonego dzisiaj EKO parku, Wągrowiec zyskuje właśnie taki zakątek. Dostępna w parku infrastruktura pozwoli na przeprowadzanie ciekawych, terenowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Mogą tutaj odbywać się pokazy filmów, terenowe lekcje szkolne, spotkania z przyrodnikami czy autorami książek – podsumował podczas otwarcia burmistrz Jarosław Berendt.

Za otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogliśmy również zmodernizować i doposażyć siedzibę Centrum. Najważniejszym elementem projektu było jednak stworzenie wzdłuż rzeki Wełna miejskiego EKO parku. W ramach inwestycji powstał m.in. pomost i taras edukacyjny, plac zabaw o tematyce ekologicznej i szlak pieszo-rowerowy.

Całkowita wartość projektu „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park” to około 4,13 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z WRPO 2014-2020 wyniosło około 2,64 mln zł.

W uroczystości uczestniczyli między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Wód Polskich, ENEA, projektanci oraz wykonawcy inwestycji.

Odwiedzający EKO park mogli wziąć udział w grze miejskiej przygotowanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wziąć udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez Miejski Dom Kultury oraz odebrać sadzonki roślin przy stoisku Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych.

Na zakończenie uroczystości odbyło się pasowanie przedszkolaków na Małych Rycerzy Ochrony Przyrody.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij