Udostępnij

Loading

Wszystkie wągrowieckie przedszkola publiczne oraz żłobek wznowią od poniedziałku (25 maja) opiekę nad dziećmi. Decyzję tę podjęły dzisiaj panie dyrektor wszystkich sześciu podległych miastu placówek, po rekomendacji wystosowanej przez Burmistrza Miasta Wągrowca.

– Swoją rekomendację oparłem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia 17 maja 2020 r., wskazującego na sukcesywnie zmniejszającą się w powiecie wągrowieckim, w tym  na terenie naszego miasta, liczbę osób poddanych kwarantannie, wynikającą z ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-COV-2. Pragnę w ten sposób umożliwić rodzicom wykonywanie obowiązków związanych ze świadczeniem przez nich pracy – mówi Burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt.

Pierwszeństwo w zakresie opieki nad dziećmi dotyczy rodziców zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych zaangażowanych w minimalizowanie ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 oraz zatrudnionych w handlu.

Przedszkola mają obowiązek tak zorganizować swoją pracę, by była ona zgodna z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W Wągrowcu miasto zadbało o to, by placówki przedszkolne były wyposażone w odpowiednią liczbę środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Resort edukacji – zgodnie z wytycznymi GIS – zwraca się do rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Informuje też, że do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Zgodnie z rozporządzeniem GIS w przedszkolach obowiązywać będą m.in. następujące zasady:

– jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;

– do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;

– w grupie może przebywać do 12 dzieci;

– dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Pełna lista zaleceń – tutaj.

Przypomnijmy, że od 6 maja w Wągrowcu funkcjonowały Przedszkole Niepubliczne i Żłobek “Do re mi”. Z informacji, jakie posiadamy wynika, że w ich ślady pójdą od początku przyszłego tygodnia pozostałe przedszkola niepubliczne.

Źródło: https://www.wagrowiec.eu/

Autor postu

Udostępnij