Fot. Kancelaria Premiera RP/ Adam GuzFot. Kancelaria Premiera RP/ Adam Guz

Udostępnij

Loading

Otwarcie muzeów, bibliotek i galerii sztuki.

II etap zluzowania obostrzeń ma dotyczyć m.in. galerii sztuki, bibliotek i muzeów. Niestety z instytucji kultury wyłączono teatry, opery, filharmonie i kina. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Uruchomione zostaną cykle rehabilitacji.

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Otwarcie galerii handlowych.

Od 4 maja otwarte zostaną także galerie handlowe – poinformował premier Morawiecki. W sklepach będzie obowiązywał limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Wyłączone nadal pozostaną strefy restauracyjne (food-court) oraz strefy rekreacyjne. Nie będą funkcjonować także siłownie i kluby fitness.

Otwarcie hoteli i miejsc noclegowych.

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i obiekty z miejscami noclegowymi. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Uruchomienie żłobków i przedszkoli w reżimie sanitarnym.

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Źródło: se.pl
Fot. Kancelaria Premiera RP/ Adam Guz

Autor postu

Udostępnij