Udostępnij

Loading

Chcesz się pozbyć azbestu z terenu swojej nieruchomości? Weź udział w naborze wniosków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Nabór trwa do 8 lipca 2024 r., a finansowanie obejmuje 100% wartości usług na każdy prawidłowo złożony wniosek.

Na przedsięwzięcie pn. Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024 powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 378 000 złotych. Środki te pochodzą z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotem dotacji jest odbiór przygotowanego do transportu, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, przy czym nieruchomość, z której ma zostać usunięty azbest, musi być ujęta w rejestrze wyrobów zawierających azbest danej gminy oraz w Bazie Azbestowezamieszczonej na rządowej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia i naboru wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod tel. 67 26 80 537 lub 67 26 80 536. Można je także uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: wagrowiec.eu

Autor postu

Udostępnij